نام حزب ما نازنين بود، چون مردمي بوديم ما را نازي صدا مي زدند.
" هيتلر "
**
وقتي انسان ها به اين راحتي يکديگر را دور مي زنند، مسلماً زمين گرد است.
" گاليله "
**
به جان مادرم من هم در زندگي اشتباهاتي داشتم.
" کوروش کبير "
سکوت سرشار از ناگفته هاست.
" قلقلي "
**
آزادي چيزي فراتر از يک ميدان نيست.
" محمد علي جناح "
**
بايد جهاني بسازيم که در آن، خوني از دماغ کسي ريخته نشود.
" استالين "
**
اي کاش 3 متر بزرگتر بوديم.
" پادشاه بحرين "
**
دوست داشتم به جاي پارکينگ ،بلوار بودم.
" بيهقي "
**
اگر فوتباليست مي شدم، هر وقت توپ را مي گرفتم، آن را به بيرون مي زدم.
" فردين "
**
اجازه نمي دهم غرب پا در کفش ما بکند.
" پوتين "
**
بر خلاف نظر پوتين، من معتقدم همه بايد پا در کفش يکديگر بکنند .
" علي کفاشيان "
**
تشک يا مجلس مهم نيست، مهم نفس خادم بودن است.
" اميررضا خادم "
**
کساني مي توانند حرف خود را به کرسي بنشانند که روي کرسي نشسته اند .
" نماينده مجلس "
**
تا شقايق هست زندگي بايد کرد.
" حراب قاسم خاني "
**
تنها راه رسيدن به صلح جهاني، عبور از مسير دموکراسي است.
" اسامه بن لادن "
**
مرحوم پدر هميشه زباله ها را ساعت 9 بيرون مي گذاشتند.
" پسر دکتر حسابي "
**
بهترين راه تصاحب قلب يک مرد، شکافتن سينه اش است.
" تهمينه ميلاني "
**
من الکل را به نيت تزريقات کشف کردم.
" زکرياي رازي "
**
هيچ چيز مانند يک فيلم بي نقص، يک منتقد را عصباني نمي کند.
" مسعود فراستي "
**
پدرها حق زيادي به گردن فرزندان خود دارند، اما من چيزي روي گردن خود احساس نمي کنم.
" سهراب "
**
جدايي هميشه سخت است، اما گاهي بهترين روزهاي زندگي انسان را رقم مي زند.
" اصغر فرهادي "
**
در نامگذاري من اغراق شده، مانند من بسيارند.
" بي نظير بوتو "
**
خدا رو شکر من مشمول معافيت سه برادري شدم.
 "اخوان ثالث "
**
تنها راه حل يک مثلث عشقي، بي خيالي هر دو رقيب است.
" فيثاغورث "
**
جهان گرد است و جايي که انتها به نظر مي رسد ممکن است ابتدا باشد .
" پايان رأفت "
**
هر بازيگر معروف و خوش چهره اي بايد حداقل يکبار از مناطق محروم بازديد کند.
" آنجلينا جولي "
**
صندلي هاي بزرگ متعلق به انسان هاي بزرگ است.
" حسين رضازاده "
**
رنگ خودم را دوست ندارم .
" خواجه نصيرالدين طوسي "
**
" بگي نگي رو به فراز اون طرف پل نياز تو کوچه سوز و گدار بن بست راز " يعني چي؟
 مجيد اخشابي